+994 12 480 20 48 info@alten-group.com Bakı şəhəri, Tbilisi pr 54
Layihələrimiz

Modul tipli xəstəxana

Modul tipli xəstəxana

Layihə üzrə görülmüş işlərin açıqlaması;

1.Xarici və daxili elektrik təchizatı üzrə layihələrin və elektrik sxemlərinin hazırlanması.

2. Xarici və daxili elektrik kabell xəttlərinin çəkilişi.

3. Torpaqlama sisteminin quraşdırılması.

4. Xarici və daxili aydınlatma avadanlıqlarının quraşdırlması.

5. Elektrik panellərinin quraşdırlması

6. Elektrik avadanlıqlaırnın quraşdırlması.

7. Elektrik tavaları və boruların quraşdırlması.

8. Priz şəbəkəsi üzrə avadanlıqların quraşdırlması

9.Ehtiyat elektrik enerjisinin veriliməsi üzrə Generator sisteminin quraşdırılması. 

10.Kabellər və avadanlıqların sınaq olunması və yoxlanış üzrə protokolların verilməsi.

11.Layihə sonrası faktiki elektrik layihələrinin hazırlanması və texniki çizgilərin verilməsi.