+994 12 480 20 48 info@alten-group.com Bakı şəhəri, Tbilisi pr 54
Layihələrimiz

European Tobacco Baku

European Tobacco Baku

Layihə üzrə görülmüş işlərin açıqlaması;


1.Daxili elektrik təchizatı üzrə yeni layihələrin və elektrik sxemlərinin hazırlanması.

2.Köhnə elektrik avadanlıqlarının yenisi ilə əvəz olunması, quraşdırılması və sazlanması ( Elektrik işıqlandırması, prizlər və s.)

3.Binadaxili (0.4 kV)  elektrik paylayıcı qurğuların və panellərin yeni müasir tipli avadanlıqlarla əvəz olunması və quraşdırılması.

4.Elektrik yarımstansiyası (10/0.4kV) və elektrik şaxtaları (0.4kV) üzrə kabellərin və kabel tavalarının quraşdırılması. 

5.Gərginlik tənziməyici avadanlıqların (Regulyator) quraşdırılması və sazlanması. 

6.Kabellər və avadanlıqların sınaq olunması və yoxlanış üzrə protokolların verilməsi.

7.Layihə sonrası faktiki elektrik layihələrinin hazırlanması və texniki çizgilərin verilməsi.