+994 12 480 20 48 info@alten-group.com Bakı şəhəri, Tbilisi pr 54

Xəbərlər

İstilik elektrik stansiyası

İstilik Elektrik Stansiyası(İES) üzvi yanacağın (neft, qaz, daş kömür, biokütlə və s.) enerjisini elektrik enerjisinə çevirən elektrik stansiyasıdır.

Dünyada hasil edilən elektrik enerjisinin 75%-i , Azər­bay­canda isə 90%-i istilik elektrik stansiyalarının payına düşür. Elektrik enerjisi istehsalında İES-lərin belə böyük…

Azərbaycanda alternativ (bərpa olunan) enerji potensialı

-Külək enerjisi

Külək enerjisi digər alternativ enerji mənbələri olan günəş, hidroenergetika, geotermal və biokütlə enerjisindən özünün maya dəyərinə, ekoloji təmizliyinə və tükənməzliyinə görə ən sərfəlisidir.

Təcrübə göstərir ki, Azərbaycanın bir çox…

Santexnik çilingər Vakansiyası

İş barədə məlumat

- Su təchizatı və kanalizasiya xətlərində olan problemlərin…